Tính năng Train Offline:
- Tính năng này giúp các Game thủ không cần mở máy cũng có thể đua reset bình thường
- Để sử dụng chức năng này, Gamer đưa nhân vật đến bãi quái vật muốn train bấm F5, một Bảng tùy chọn sẽ hiện ra để bạn chọn skill và các tùy chọn như nhặt ngọc, nhặt đồ.... sau khi tùy chọn xong, bấm bắt đầu Cửa sổ Mu sẽ báo ngắt kết nối máy chủ. vậy là xong
- Lưu ý: Tài khoản thường sẽ tốn 10000 WcoinC một lần và không tùy chọn nhặt đồ được, Tài khoản VIP miên phí hoàn toàn và tùy chọn full tính năng

Tính năng Cửa hàng offline
- Tính Năng giúp Game thủ mở cửa hàng bán các sản phẩm mình ép được, săn được không chỉ bằng Zen mà còn bằng Bless, Chaos, Soul, WcoinC.
- Để thực hiện mở hàng offline, bản bỏ món đồ hoặc các món đồ muốn bán vào thùng đồ cửa hàng cá nhân, đặt giá (Zen, WcoinC thì như bình thường còn Ngọc thì: vd đặt giá 5 tức là 5 viên ngọc để mua món đồ của bạn). Sau đó bấm Enter và gõ dòng lệnh "/store <tiền tệ>" Trong đó mã tiền tệ tương ứng là :/store bless, /store soul, /store chaos, /store wcc
- Sau khi cửa hàng đã mở theo ý bạn bấm Enter và nhập câu lệnh "/offstore" Máy báo ngắt kết nối là xong.