- Công Thành Chiến (CTC) là 1 sự kiện hấp dẫn trong game Mu Online, các liên minh sẽ chiến đấu nhau để giành quyền giữ thành.

- Liên minh nào chiến thắng trong sự kiện Công Thành Chiến sẽ có rất nhiều phần thưởng như: WcoinC, Bless, Soul... Thông tin cụ thể nằm ở phần cuối bài viết


  • Một số yếu tố quan trọng trong sự kiện Công Thành Chiến MU KIM LONG:

+ Thứ 1: Guild tham gia CTC phải có ít nhất 5 người onl tại thời điểm tham gia CTC.
+ Thứ 2: Các thành viên trong guild phải phối hợp chặt chẽ để chiềm thành và bảo vệ ngôi vương

Phần 1: Tham gia sự kiện CTC

1. Điều kiện để tham gia CTC : Guild phải có nhiều hơn 5 thành viên
2. Thời gian công chiếm thành: 30 phút

3. Cách tham gia :

- Map CTC nằm ở Loren Deep, sau khi Admin thông báo sự kiện CTC sắp diễn ra, các guild đủ điều kiện muốn tham chiến tập hợp thành viên ở bản đồ Loren Deep để chuẩn bị chiếm thành.
Bắt đầu chiếm thành
- Bản đồ thành trì Loren Deep như sau:


- Vị trí chiếm thành nằm ở mũi nhọn của tòa thành. Khi đến mũi nhọn của tòa thành sẽ là "Cổng ánh sáng" dẫn vào cung điện.


- Sau khi vào cổng ánh sáng các bạn sẽ được đưa vào trong cung điện, vị trí chiếm thành nằm ở tọa độ 176,216 như hình dưới đây

- Khi đến được vị trí này, Chủ guild nhanh chống dùng lệnh "/chiemthanh" để chiếm thành. Sau khi chiếm được thành thì phải bảo vệ vị trí dể không cho các guild khác chiếm thanh. hết thời gian sự kiện guild nào giữ được ngai vàng sẽ là guild chiến thắng


Phần 2: Phần thưởng của guild chiến thắng

- Guild chiến thắng:
+ Mỗi thành viên trong guild sẽ nhận được 50.000 WcoinC
+ Guild nhận được: 300 Bless, 300 Soul, 100 Chaos, 150 Creation
- Người chiếm thành nhiều nhất: 50.000 WcoinC