Hệ thống Wing 2.5:Các ép cánh 2.5:

Gồm:
1 Lông Garuda (boss Kim Long ở map icarus)
30 viên ngọc hỗn nguyên
30 viên ngọc sáng tạo
30 viên Ngọc Ước Nguyện
30 viên Ngọc Tâm Linh
1 Cánh cấp 2 +9 opt 4 trở lên (Áo choàng DL hoặc RF để xoay Wing 2.5 DL RF)